Concepten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen drie begrippen: people, planet en profit.

Bolscher draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. De vleesindustrie, waar Bolscher hoofdzakelijk mee in relatie staat,  heeft te maken met grote MVO-thema's: milieu, dierenwelzijn, energie en klimaat, volksgezondheid,  watergebruik en -vervuiling.  De veehouderij is, zoals bekend, een zeer belangrijke producent van CO2 en dus een gebied van grote bezorgdheid. De Nederlandse vleessector produceert jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen ton vlees. Het overgrote deel daarvan is varkensvlees, gevolgd door pluimveevlees en rundvlees. Een groot deel van het vlees wordt geproduceerd in intensieve veehouderijsystemen. De belangrijkste MVO-thema’s binnen de veesector zijn dierenwelzijn, milieu en de diervoederproductie. Bijna vanzelfsprekend zijn deze problemen dus ook kernpunten voor MVO in de vleesindustrie.