Groothandel

Hygiëne

Bolscher meer dan vlees B.V. stelt sinds het ontstaan van het bedrijf zeer hoge eisen aan de productveiligheid. Ons bedrijf is EG-goedgekeurd. Ons kwaliteitszorgsysteem voor de hygiënebewaking houdt zich strikt aan de regels van het HACCP. Door dit alles,kunnen onze Slagerij en onze producten de strengste productveiligheidsonderzoeken doorstaan.